מותג נפלא מאסטלי, ניקרגואה. שילוב יוצא דופן של גילגול איכותי וטעמים נפלאים. הם כולם תוצאה של הטבק שגדל ב- Jalafe. המותג מגיע בשני עטיפים וארבעה ויטולות שונות